Hyperbody
Open Research
2021
Hoe verhouden het digitale en het fysieke lichaam zich tot elkaar?

Er wordt een onderzoeksruimte ingericht waarbij de bezoekers worden uitgenodigd om het digitale en het fysieke met elkaar te verweven. Samen zoeken we naar de kracht binnen deze vervlechting. Spelend met digitale tools en een bewegend lichaam ontstaat er een live lijf, opgebouwd uit performers, bevragers, atomen, processen, algoritmes en bloed.
Naast fysiek onderzoek is er ook ruimte voor overdenkingen en vragen stellen. In de ruimte bevinden zich computers waarop de website van het hyperbody onderzoek openstaat. iedereen kan dit lezen én bewerken. Op die manier is deze website, en dus dit onderzoek, constant in ontwikkeling.

Zie:
https://hyperbody.hotglue.me/?archive
https://hyperbody.hotglue.me/?one
https://hyperbody.hotglue.me/?two