Intra-action
2022
Paula Vicente en Anna Schlooz
3 t/m 13 maart 2022. KASK, Gent
Wanneer twee lichaam in interactie gaan, behouden ze allebei een vorm van onafhankelijkheid.
Maar wanneer twee lichamen in intra-actie komen, ontstaat het vermogen tot reageren van binnenuit het contact.


Intra-actie is een interactieve installatie gevormd door planten, technologie, video, audio en de toeschouwer. Door de planten aan te raken ontstaat er een soundscape.
Als individuen ontwikkelen wij ons van binnenin al onze relaties en verbindingen, niet erbuiten.

In deze intra-acties wordt de verantwoordelijkheid verdeeld over de scheppende individuen. We hebben elkaar nodig in onverwachtse samenwerkingen en combinaties, in broeierige composthopen


We zijn gezelschapsdieren. Er is altijd een afhankelijkheid in twee richtingen. Geen enkele soort of dier zou zijn wat ze nu is, zonder de ander.


We worden iets mét elkaar, of helemaal niet.