Anna Schlooz
(perfomance) kunstenaar, queer, intersectioneel eco-feminist, facilitator, docent, zorger, harde werker, nieuwsgierig mens.
TAFELEN
Tafelen / Maagmoeder (werktitel)
2022/2023/2024

'We should make kin, not babies' - Donna Haraway

Vanuit een nieuwsgierigheid naar andere vormen van gezins-/community vorming en zorg komt dit project tot stand. Geïnspireerd door zowel mijn ervaringen in de queer community als in de jeugdzorg ben ik samen met ervaringsdeskundigen op zoek naar andere vormen van zorg dragen met en voor elkaar.

Het project vertaalt zich telkens naar momenten van samenzijn. Vaak in de vorm van een diner waarbij verhalen, ervaringen, performances, rituelen en recepten worden gedeeld.
BODYODYODY
Brussels Museum Night Fever 2022
Joods museum van België


Doe maar, kijk naar dit lichaam. Deze voeten, deze buik, de oneindig lange benen. Dit alles. Het is van mij. Toch?
Kom maar, kijk hoe ik beweeg. Kijk hoe ik dans. Kijk ik hoe van mezelf geniet. Ik doe dit voor mij. Toch?


Bodyodyody – een bewegingsperformance vanuit een zoektocht naar de fetisjiering en objectivering van het femme, queer lichaam. Via de combinatie van een fysieke aanwezigheid en digitale ingrepen verkent de performance de betekenis van het beeld. Wat is de invloed van het digitale beeld op mijn fysieke zelf? Maar ook: wat is de invloed van jouw ogen op mijn lichaam?
Birdwatching
Antwerp Queer Arts Festival - samen met Xristina Trixa
2022
In the summer of 2021, a flock of queer birds in Athens - during the Queer Archive Festival - launched a playful, interactive and participatory performance entitled "Bird" Watching: techniques for spotting and identifying queer identities. They collectively tried to think about whether and to what extent slow, mindful and intentional watching can help both the observed and the observers deal better with situations of seeing, “reading”and identifying one another.
This summer queer “birds” will land in Antwerp and specifically at Antwerp Queer Arts Festival. Christina Tricha and Anna Schlooz will help you navigate.

De Middagactiviteit
2022


Een intergenerationeel project waarin het proces telkens de volgende stap bepaalt.
Een samenwerking waarin samen zijn, samen zorgen en samen maken met elkaar versmelten.
We zorgen voor elkaar via kunst, en creëren vanuit de wederzijdse zorg.
Water (ver)halen
Onderdeel van LINK in de WAR
2021


Water (ver)halen is een ontmoeting via een persoonlijke performance.
Vanuit anekdotes, gedichten en open vragen raken we in gesprek.
Een intieme, wederzijdse ontmoeting aan de badrand, waarin zorg voorop staat.

Vandaag wil ik je graag ontmoeten vanuit het bad.
Voor je gaat zitten: wil je misschien nog even de waterkoker vullen? Dan heb ik straks weer wat warm water voor in mijn bad.

Symbiont
Antwerp Queer Arts Festival
2021Onze levens zijn verweven. We leven in wederzijdse co-existentie en zijn afhankelijk van elkaar.
Ik heb jou en jij hebt mij.
Een ervaring van 8 minuten in een performatieve installatie
Sommige heremietkreeften hebben een zeeanemoon op hun schelp. De zeenanemoon eet mee van de voedselresten van de kreeft en geeft de kreeft in ruil daarvoor bescherming tegen aanvallers met zijn stekende tentakels. Als de kreeft verhuist naar een andere schelp verhuist de zeeanemoon vaak mee.
Hyperaard
Onder de Loep
2021

Zoekend naar een verbinding tussen mij en mijn vader kwam ik uit bij onze gezamenlijke aard. Hij noemt het ‘de aard van het beestje’, onze samenleving noemt het ‘geaardheid’.

Wat is mijn aard? En wat is die van hem?
Mijn seksuele voorkeur vormt een steeds groter deel van mijn identiteit en beïnvloedt mijn ideologieën. Ik probeer mij los te wringen van het heteronormatieve, binaire en deterministische denken en daardoor verdwaal ik in mijn zelf gecreëerde logica. In deze performance onderzoek ik via theorie, persoonlijke verhalen en beweging wat het (voor mij) betekent om queer te zijn en hoe dit per generatie verschilt.
Hyperbody - Open Research
2021

Hoe verhouden het digitale en het fysieke lichaam zich tot elkaar?

Er wordt een onderzoeksruimte ingericht waarbij de bezoekers worden uitgenodigd worden om het digitale en het fysieke met elkaar te verweven. samen zoeken we naar de kracht binnen deze vervlechting. Spelend met digitale tools en een bewegend lichaam ontstaat er een live lijf, opgebouwd uit performers, bevragers, atomen, processen, algoritmes en bloed.
Hyperbody - Brief
2021

Wat is de juiste balans tussen zorgen voor, en vormgeven van je lichaam? Ik schreef een brief van mijn lichaam aan mijzelf waarin ik die balans uitpluis. vanuit die brief ontstond een website en een performance.
Hoe navigeer je tussen het digitale en het fysieke lichaam?
Thuisreis
2021


ik nodig je uit om een paar momenten van je dag aan mij over te laten.
Om de controle even los te laten en je over te geven aan de onzekerheid.
Ga met mij mee op reis door het (on)bekende.

Kunnen genieten van, en je verliezen in, het niet weten.
Hoe kunnen we de angst voor een onzekere toekomst omzetten in een fascinatie, of een gevoel van vrijheid?
Over mij

Agenda
Projecten
Contact
Intra-actie
2022


Wanneer twee lichaam in interactie gaan, behouden ze allebei een vorm van onafhankelijkheid.
Maar wanneer twee lichamen in intra-actie komen, ontstaat het vermogen tot reageren van binnenuit het contact.

Intra-actie is een interactieve installatie gevormd door planten, technologie, video, audio en de toeschouwer. Door de planten aan te raken ontstaat er een soundscape.